Je známou pravdou, že obchodům jde hlavně o to, aby vydělaly co nejvíce peněz. K tomu používají veškeré prostředky, které jim zákon umožňuje, a občas i takové, které nikoliv. Výhody totiž značně převáží případný postih, a v současném tvrdém tržním prostředí skutečně není snadné uspět.

Jedním z těchto prostředků, které používají prakticky všichni obchodníci, jsou nejrůznější akce a slevy sten-skrine.cz. Jsou tak základní strategií, že firmy dokonce vynakládají další peníze na tisk letáků, který potenciální zákazníky na tuto skutečnost upozorní.

možná procenta slev

To se může zdát na první pohled poněkud hloupé – pokud své zboží prodají za méně peněz, neznamená to náhodou, že budou mít i nižší zisk? A není právě dosažení co nejvyššího zisku to, o co tu hlavně jde?

Situace se skutečně může na první pohled takto jevit, avšak skutečnost bývá poněkud jiná. Ve skutečnosti díky tomu získají více peněz, než kdyby své zboží stále prodávali za běžnou cenu. Jak je to možné?

Jedním z faktorů je, že se onoho výrobku prodá mnohem více. Kdo někdy zažil v den slev frontu u supermarketu před otevřením, si to dovede představit. A vzhledem k tomu, že i tato snížená cena je v naprosté většině případů stále vyšší, než jaká byla pro obchod cena pořizovací, je dosaženo poměrně zajímavého zisku.

\'visačky

To ale není vše. Jen málokdo totiž koupí pouze danou věc, která je v akci. Obvykle do vozíku dáme i další věci, které jsou prodávány za běžnou cenu. A vzhledem k tomu, že bychom v mnoha případech do daného obchodu ani nešli, pokud by zde neprobíhala ona akce, znamená to, že stoupne i prodej jiných výrobků. A to opět zvyšuje zisk.

Je tedy jasné, že se jedná o velmi užitečnou strategii, která může obchodníkům pomoci udržet se na trhu. Samozřejmě, ne každý si může dovolit ji implementovat, avšak ti, kteří mohou, to tak velmi často činí. Koneckonců, byli by hloupí, kdyby to nedělali. A hlupáci na trhu úspěchu nedosáhnou.