Je-li řeč o zaplacených úrocích hypotéky kalkulackacistemzdy.cz, zasvěcení čtenáři budou vědět, že se jedná o možnost jejich odpočtu od základu daně z příjmu. A ti nezasvěcení se konečně dozví, jakým způsobem je možné si snížit daňový základ a tak odvést státu nižší daň. Ovšem nemyslete, že si můžete odečíst uhrazené úroky z jen tak nějakého úvěru. Pravidla pro tyto úlevy na dani jsou přesně stanovena zákonem.

mortgage-5266520_960_720

Ale pojďme na to od začátku. Hypotéka, o níž je řeč, musí být uzavřena na financování bydlení a dalších bytových potřeb. To znamená, že si klient otevřel úvěr u stavebního spoření, anebo si sjednal bankovní hypotéku na bydlení. Ale to není jediná podmínka: daňový poplatník musí navíc být majitelem nemovitosti, na jejíž pořízení či vybavení si finanční prostředky vypůjčil. A aby měl každý zájemce o hypotéku a následný odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu jasno, i tohle zákon naprosto přesně definuje. Může se jednat o výstavbu nemovitosti, rekonstrukci rodinného domu nebo bytu, koupi pozemku, apod. Maximální částka, o niž se může daňový základ snížit, činí 300 tisíc Kč za to které zdaňovací období.

apartment-406901_960_720

A jak to funguje v praxi? Na konci zdaňovacího období zašle banka svým klientům Potvrzení o výši uhrazených úroků z hypotéky. To probíhá zpravidla již v lednu a většina bankovních klientů najde potvrzení ve svém internetovém bankovnictví.

Pokud jste zaměstnanec, jednoduše odevzdáte tohle potvrzení své mzdové účetní a ta se o ostatní postará. Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná, musíte po ukončení hospodářského roku podat finančnímu úřadu Přiznání k dani z příjmů. A tady přichází vaše chvíle – při výpočtu daňového základu (tj. zdanitelné příjmy mínus započitatelné výdaje = zisk = daňový základ) si výši úroků odečtete, daňový základ se vám tedy sníží. Při odevzdání Přiznání finančnímu úřadu, nezapomeňte Potvrzení o výši zaplacených úroků z hypotéky přiložit.