Práce na lešení, to je především pohyb ve výškách, na stabilitě konstrukce závisí život několika desítek mužů a provozovatel stavby také plně odpovídá za jejich bezpečnost. Jestliže dojde k havárii, která s opěrnou konstrukcí souvisí, a dojde-li při ní k úrazu, celou událost vyšetřují kriminalisté a inspektorát bezpečnosti práce. Policii bude zajímat v první řadě doklad od výrobce dílů a především bezpečnostní certifikát.
lešení kolem domu.jpg

Certifikované výrobky

Každý výrobek tohoto typu by měl být správně certifikován. Certifikáty vystavuje VÚ BOZP (Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha). Ten každý druh výrobku kontroluje díl po dílu, provede posouzení statiky, tlakovou zkoušku, pevnostní zkoušky atd. Renomovaní výrobci nemají s certifikáty problém, neboť zpravidla dodržují stanovené normy a postupy při výrobě. Potíže mívají většinou malé firmy, co se snaží ušetřit, anebo někteří dodavatelé komponentů ze zahraničí, např. z Číny.

Pozor na neautorizované kopie

Stává se, že se na trhu objeví kopie autorizovaných značek, které se vyrábí většinou za hranicemi republiky, obvykle v Polsku nebo na Slovensku. Tito výrobci spoléhají na nejlevnější ceny základních surovin a některých komponentů, nakupují je často na asijských trzích za minimální cenu. Takové monstrum však není certifikované a většinou jde o nekvalitní materiál nebo nedostatečné zabezpečení spojovacích prvků. V zásadě se nic podstatného neděje, ale jen do té doby, než se přihodí nějaký pracovní úraz.
jeřáb za budovou.jpg
V souvislosti s touto poměrně běžnou praxí je třeba upozornit, že platné certifikáty se vystavují pouze v České republice výše zmíněným ústavem bezpečnosti práce, a certifikáty „jakoby“ vystavené v zahraničí, jsou neplatné.
V roce 2014 došlo k tragické události v Polsku. Na stavbě při se opěrná konstrukce vlivem vadných spojovacích dílů zřítila a zahynuli při tom tři dělníci. Za jejich smrt jsou zodpovědní především majitelé firmy, kteří dovolili takové lešení uvést do provozu, a zároveň lidé, kteří dělníky nechali v takových podmínkách pracovat. V takovýchto případech bývají trestní postihy velmi vysoké, většinou jde o odnětí svobody v délce 5 – 10 let.