Závady na přívodních šňůrách domácích spotřebičů

Revizní elektrikář kontroluje domácí spotřebiče v rámci revize elektrospotřebičů https://revize-elektro-revtech.cz/elektrospotrebice/ poměrně běžně, a může tu objevit několik potenciálních zdrojů nebezpečných jevů, například obnažené či povolené přívodní šňůry, anebo hrozící zkrat uvnitř přístroje, což by mohlo vést až k požáru anebo k úrazu.

nářadí elektrikáře

Závady na elektrickém nářadí

Řezání dřeva na cirkulárce, sekání trávy elektrickou sekačkou, práce s elektrickou vrtačkou – to vše jsou momenty, kdy se velmi snadno může poškodit u nářadí přívodní šňůra, a pokud si toho nevšimnete, jde o nebezpečnou situaci ohrožující váš život. Nechte tedy revizního elektrikáře raději prověřit i tyto stroje, které jsou součástí vybavení vaší domácí dílny.

Prodlužovací šňůry

Prodlužovací šňůra je jedním z největších nebezpečí v domácnostech, co se týče provozu elektrických zařízení. Jde totiž o to, že jejich výrobce sice deklaruje bezpečnost svých produktů, ale již neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním. Revizní elektrikář vás může upozornit na to, že máte na některém místě šňůru zalomenou do ostrého úhlu, což může později poškodit izolaci vodičů a způsobit zkrat, požár anebo smrtelný úraz. Šňůry je nutné pečlivě zkontrolovat, i co se týče jejich polohy vůči nábytku, protože někde může být vodič skřípnutý např. nohou od stolu nebo bočnicí postele. Někteří lidé dokonce šňůry v nedbalosti skřípnou do okna nebo do dveří.

elektrikářské nářadí

Velkým nebezpečím jsou poškozené prodlužovačky pod psacími stoly, kde se doma pohybujete naboso, a můžete se šňůry dotknout zpoceným bosým chodidlem, přičemž slaný pot je perfektní vodič elektrického proudu.

Svítidla

Požádejte elektrikáře, aby prověřil i vaše svítidla, zejména ta, co se nachází ve vašem přímém dosahu a obsluhujete je rukou, např. lampičky u psacího stolu nebo na nočním stolku. Ta také mohou být zdroje smrtelného úrazu.