Není pochyb o tom, že v dnešní době pracuje mnoho lidí ve sféře služeb. Ty mohou zahrnovat prakticky cokoliv, od kadeřníka po pracovníka autoservisu. Je samozřejmé, že zde chtějí pracovat, neboť právě profese této třetí sféry bývají obvykle nejlépe placené.

Zde se však nabízí otázka: víme, že dosud máme některé státní podniky. Příkladem mohou být Lesy České republiky. Ovšem existuje něco takového i pro služby? Nebo jsou všechny v rukách soukromého sektoru?

instalater1

Odpověď je, že tomu tak samozřejmě není, i když stát je obvykle jen zprostředkovaným vlastníkem, přičemž hlavním majitelem je obec. Zde se jedná povětšinou o veřejné služby, které nevyužívá jednotlivec, nýbrž prospívají celé společnosti. Zde můžeme například uvést Technické služby jednotlivých měst.

Ovšem jak to má například s pracemi v oboru instalatér Praha? Nabízí nějaké, nebo jsou všechny instalatérské firmy v rukách soukromých vlastníků? A pokud ano, má nad nimi město nějaký vliv?

Popravdě nyní musím všechny, kdo doufali, že alespoň něco zůstane státní, zklamat. Veškeré podniky, které nabízí instalatérské služby, jsou pod soukromým vlastníkem. To však neznamená, že město jejich pomoc občas nepotřebuje.

instalater2

Asi každý z nás někdy zažil situaci, kdy v zimě vypnuli v určité části obce přívod vody, neboť praskl vodovod, nejčastěji v důsledku mrazu. A ani budova městské radnice není imunní vůči poruchám na vodovodu, zvlášť pokud je často používaný, jako například ten v kantýně.

Co tedy dělá obec v takovýchto případech? Asi těžko může vypisovat výběrové řízení, jak jí ukládá zákon – podobné situace obvykle vyžadují co nejrychlejší řešení. I proto obce využívají poněkud jinou metodu.

Ta spočívá prakticky v prevenci. Dopředu si v klasickém řízení vyberou firmu, na kterou se budou v podobných případech obracet. Ty jsou samozřejmě přesně definovány, stejně jako ceny, kterou za ně město bude platit. V případě nehody je pak stačí jen zavolat.