V živote Å¡portovca sú chvíľe, kedy sa progres spomalí a on si naÄalej chce zvyÅ¡ovaÅ¥ fyzickú kondíciu. Je viacero možností, ako naložiÅ¥ so svojím telom a dopracovaÅ¥ sa k vytúženým výsledkom. Niektorí prekonávajú stagnáciu tým, že zaÄnú užívaÅ¥ anabolické steroidy.
Budovanie svalstva s ich podporou môže byÅ¥ cestou do pekiel rovnako ako môže byÅ¥ prostriedkom na ceste k úspechu. Mnoho ľudí o nich vÅ¡ak nemá tie správne informácie. Nevedia, ako ich správne užívaÅ¥, Äoho sa vyvarovaÅ¥ alebo naopak, ako maximálne podporiÅ¥ ich úÄinky.

Dajte na kvalifikované rady

V takom prípade je vždy najlepÅ¡ie obrátiÅ¥ sa na niekoho, kto vie, ako anabolické steroidy fungujú, aké môžu maÅ¥ vedľajÅ¡ie úÄinky a Äi sa vôbec do toho púšťaÅ¥. Je skrátka múdre získaÅ¥ rady od niekoho s patriÄnými skúsenosÅ¥ami a kto má dostatok informácií z relevantných zdrojov (napr. internet, literatúra…). Takí ľudia naÅ¡Å¥astie existujú – na naÅ¡ej web stránke sme zhromaždili informácie, aby ste zistili, Äo sú steroidy zaÄ a na Äo si daÅ¥ pozor…