·         odboj pomáhal lidem dostat se do zahraničí, falešné legitimace
·         opravdový začal až ve válce (1939-40), organizace rozbíjeny gestapem
·         Politické ústředí– demokraté– Prokop Drtina, Přemysl Šáma a další – pokoušeli se udržovat styk s Benešem
·         Obrana národa –bývalí důstojníci čs. armády
·         Petiční výbor Věrni zůstaneme– oslovoval nejširší veřejnost – spolupráce s ostatními organizacemi
hákový kříž
·         PVVZ se spojuje s Politickým ústředím → „Ústřední vedení odboje domácího“ – cílem je bojovat za svobodu Čechů a Slováků, po válce obnovit ČSR – chtěli navázat spojení se s Londýnem– narušovali telekomunikační spojení, železniční dopravu…
·         komunistická strana– napojení na SSSR – instrukce postupovat samostatně – Gottwald v Moskvě – postupně komunistický a demokratický odboj začaly spolupracovat
·         Hitler si myslel, že Neurath nezvládá situaci → září 1941protektorem se stává Heydrich
·         vyhlášeno stanné právo – pozatýkáni Alois Eliáš a další – bez žádného soudu popravováni
·         para výsadky– sabotéři – cílem odstranit Heydricha
·         27. 5. 1942atentát na Heydricha – J. Gabčík aj. Kubiš – parašutisté z VB – Evropa anulovala Mnichovskou dohodu
auto za vojáky
·         2. stanné právoHeydrichiáda
·         hromadné popravy → každý den vyhlašovány oběti, stačilo, aby člověk atentát schvaloval
·         Gabčík a Kubiš se ukrývali v kostele, i přes popravy je nemohli nacisté najít
·         parašutista Karel Čurda je zradil – patřil k jinému výsadku, schovával se u své rodiny – psychicky neunesl, co se děje, odjel do sídla gestapa v Praze a prozradil, co ví
·         parašutisté se nevzdali do posledního momentu – po sedmi hodinách si vzali zbývající obránci život – v kryptě nyní muzeum
·         vyvraždění obcí Lidice a (24. 6.)Ležáky – vypáleny a srovnány se zemí
·         Protektorát nebyl ve válce s Německem, a přesto takové hrůzy
·         po válce vesnice Lidice obnovena – muzeum, pamětní místo, růžový sad
·         česká společnost částečně zastrašena, dokázala se přes to přenést – znovu odbojové organizace